Międzynarodowy Kongres IMPACT w Krakowie

Międzynarodowy Kongres IMPACT w Krakowie

Na czterech scenach można było wysłuchać prelegentów, którzy skupili się na tematach związanych m.in. z mobilnością, przemysłem cyfrowym, czy fintech & e-commerce. Tematem jednej z moderowanych dyskusji w tym dniu było inteligentne miasto 4.0 wraz z cyfrowymi rozwiązaniami dla przemysłu wspierającego miasta przyszłości.

W międzynarodowej konferencji Impact’19, której gospodarzem był Kraków, wzięło udział ponad 6 tys. uczestników, a także ponad 250 prelegentów, liderów innowacji z całego świata, występujących na czterech scenach podczas dwóch dni wydarzenia. Odbyło się łącznie osiem głównych ścieżek tematycznych: fintech & e-commerce, applied AI, mobility rEVolution, digital state, next health, space odyssey, science to business oraz digital industry, a także osiem wydarzeń towarzyszących.

Dostępność wodoru może świadczyć o jego przewadze nad paliwami klasycznymi oraz elektromobilnością. O jego zastosowaniach i barierach przy wdrażaniu opowiada prof. Tadeusz Uhl z Katedry Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, fundator kongresu Impact. Jak traktować koncepcję powszechnego napędzania samochodów wodorem? Czy można ten pierwiastek nazwać paliwem przyszłości?
Odpowiedzi szukaj w artykułe: www.forsal.pl 

Fot: https://impactcee.com

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska