Branża wodorowa jest jednym z najszybciej rozwijających się branż przemysłowych zarówno w transporcie jak i energetyce. W chwili obecnej jest realizowanych na świecie wiele projektów dotyczących rozwoju produkcji wodoru, jego magazynowania, dystrybucji, jak również wykorzystania dla celów energetycznych czy transportowych.

Rok 2019 był rokiem przełomowym, w tym roku moc wyprodukowanych i zastosowanych ogniw paliwowych po raz pierwszy przekroczyła 1 GW. Wiele międzynarodowych raportów przewiduje, że teraz nastąpi gwałtowny wzrost liczby instalacji w energetyce i transporcie opartych o paliwo wodorowe.

Unia Europejska ogłosiła program H2Bus, w ramach którego wdrożonych zostanie w europejskich miastach 1000 autobusów wodorowych.

Liczba aktywnych stacji, w których można zatankować sprężony wodór na świecie osiągnęła liczbę 340, już w niektórych państwach sieć stacji tankowania pozwala na w miarę swobodne poruszanie się samochodami z ogniwami paliwowymi. Wiele publikacji przewiduje, że liczba stacji tankowania wodoru w roku 2030 przekroczy 25 000 w skali globalnej. W przemyśle motoryzacyjnym firmy oferują już dla swoich klientów 10 różnych typów samochodów napędzanych wodorem.

W niedługiej przyszłości liczba samochodów na wodór wzrośnie gwałtownie. W roku 2030 Japonia przewiduje, że liczba samochodów z ogniwami paliwowymi przekroczy liczbę 800 000, natomiast w Chinach liczba ta ma przekroczyć 1 000 000.

Ciężki transport też bierze udział w dekarbonizacji transportu wdrażając rozwiązania wodorowe do autobusów, ciężarówek, pociągów i statków.

W branży energetycznej główny kierunek rozwoju to mikro-kogeneracja oparta na wodorze oraz rozwój technologii Power2Gas, czyli produkcja wodoru z wykorzystaniem elektrolizy i odnawialnych źródeł energii. Powszechne wdrożenie tych technologii spowoduje, że naprawdę będziemy „zieloni”.

W rozwoju tej branży uczestniczy również HydrogenTech.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska