HydrogenTech Sp. z o.o. dysponuje potencjałem osobowym oraz doświadczeniem umożliwiającym zrealizowanie badań w zakresie:

  • Rozwiązywaniem zagadnień technicznych związanych z zastosowaniem ogniw paliwowych do przemysłu, środków transportu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  • Wykorzystanie otrzymanych danych do opracowania studium układów hybrydowych opartych o ogniwa paliwowe zintegrowanych z pakietami baterii i elektronicznym układem sterowania źródłem energii.
  • Przeprowadzenie szacowania teoretycznego zapotrzebowania na paliwo w ogniwie oraz analitycznych obliczeń wymaganej objętości magazynów transportujących paliwa oraz ciśnienia w zbiornikach dla uzyskania wymaganych parametrów pracy.
  • Rozwiązanie problemu napełniania zbiorników poprzez dobór dostępnych na rynku systemów sprężania i bezpiecznego tankowania.
  • Szacowania kosztów realizacji projektów. Dobór rozwiązań optymalnych pod kątem technicznym i ekonomicznym.
  • Szacowania kosztów eksploatacji środków transportu wyposażonych w hybrydowe zasilanie (koszty eksploatacji w cyklu życia ogniwa paliwowego, serwisy, zużycie i dostarczenie paliwa).
  • Opracowania technologii produkcji oraz budowy ogniw paliwowych SOFC (ang. Solid Oxid Fuel Cell)
  • Projektowania i budowy urządzeń kogeneracyjnych mCHP oraz sieci urządzeń kogeneracyjnych
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska