Technologia rozwijana w HydrogenTech może znaleźć zastosowanie w:

  • zasilaniu instalacji przemysłowych i komercyjnych
  • zasilaniu dla indywidualnych gospodarstw domowych
  • transporcie
  • produkcji wodoru w procesie elektrolizy

Na potrzeby testowania naszej technologii stworzyliśmy modułowe laboratorium wodorowe, które umożliwia testy stosów ogniw paliwowych, systemów zasilanych ogniwami oraz pracy w trybie elektrolizy.

Systemy wodorowe Klastry ogniw

 

W sprawie zapytań ofertowych i współpracy zapraszamy do kontaktu przez

Formularz kontaktowy.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska