INNOWACYJNY MIKROKOGENERATOR

Innowacyjny mikrokogenerator (mCHP) o zwiększonej sprawności uzyskanej poprzez zastosowanie opatentowanego dwustronnego stałotlenkowego ogniwa paliwowego (DFC) o skróconym czasie rozruchu

Spółka HydrogenTech w ramach Poddziałania 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 - Projekty B+R przedsiębiorstw, pierwszej osi priorytetowej - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizuje projekt pn. Innowacyjny mikrokogenerator (mCHP) o zwiększonej sprawności uzyskanej poprzez zastosowanie opatentowanego dwustronnego stałotlenkowego ogniwa paliwowego (DFC) o skróconym czasie rozruchu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie urządzenia mikrokogeneracyjnego (mCHP), które odpowiada na zmiany regulacyjne związane z rozwojem energetyki prosumenckiej i efektywnością energetyczną oraz na zidentyfikowane potrzeby odbiorców tj. obniżenie kosztów zużycia energii i zapewnienie stabilnych dostaw energii. Urządzenie mCHP znajdzie zastosowanie w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, a jego modułowość umożliwi skalowanie do zastosowania w budynkach wielorodzinnych, małych firmach, przez operatorów systemów energetycznych (SmartGrid) i przemysł chemiczny. Jednostka mCHP wykorzystująca objętą ochroną patentową technologię stosu ogniw stałotlenkowych SOFC typu DFC (ang. Double-sided Fuel Cell) zapewni stabilność dostaw energii elektrycznej i ciepła na bieżące potrzeby użytkowników, przy ograniczeniu negatywnych emisji środowiskowych. Wytwarzanie energii przez mCHP będzie dostosowane do potrzeb użytkowników dzięki m.in. funkcjonalnościom skróconego czasu rozruchu, płynnej modulacji mocy, możliwości zastosowania różnych paliw, a cichy tryb pracy zapewni wysoki komfort użytkowania.

Projekt został podzielony na 5 etapów: dwa pierwsze obejmują badania przemysłowe, kolejne dwa prace rozwojowe, uwzględniono również prace przedwdrożeniowe. Prace B+R obejmują badania przemysłowe dotyczące opracowania technologii wytwarzania ogniw DFC w oparciu o ww. patent oraz wytworzenie i badanie stosu ogniw typu DFC, opracowanie receptury i technologii produkcji folii anodowych i elektrolitowych (Etap I), przeprowadzenie
szczegółowych badań dwóch prototypów klastrów (Etap II), prace rozwojowe dotyczące wyznaczenia charakterystyk w konfiguracjach pracy komponentów konstrukcyjnych mCHP i opracowania prototypowej jednostki mCHP oraz poddanie jej testom (Etap III i IV) i prace przedwdrożeniowe (Etap V).

Numer umowy  o dofinansowanie: POIR.01.01-00-1439/20-00
Okres realizacji projektu: 1.09.2020 - 31.12.2023
Wartość całkowita projektu: 13 042 155,12 PLN
Wartość dofinansowania: 7 462 529,48 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska