HydrogenTech to startup badawczo-rozwojowy z Krakowa, który zajmuje się produkcją i rozwojem stałotlenkowych ogniw paliwowych. Naszym głównym potencjałem wyróżniającym pośród konkurencji są chronione międzynarodowymi patentami wysokotemperaturowe dwustronne odwracalne ogniwa paliwowe typu SOFC DFC. Zasilane wodorem ogniwa DFC są oparte o w pełni ceramiczną konstrukcję z aktywnymi warstwami zintegrowanymi symetrycznie po obu stronach – dzięki czemu zwiększona została powierzchnia aktywna, przy jednoczesnym zmniejszeniu gabarytów ogniwa. Odwracalność pozwala na pracę ogniwa nie tylko w trybie generacji energii elektrycznej, ale również w trybie produkcji wodoru (elektrolizy). Wynalazek został nagrodzony złotymi medalami na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine 2015 w Paryżu oraz INTARG 2015 w Krakowie, a także Honorowym Medalem Jury Targów Wynalazczości w Taipei 2014.

Dysponujemy laboratoriami produkcyjnymi oraz testowymi opracowanymi przez zespół HydrogenTech, w których prowadzone są badania stosów ogniw paliwowych oraz systemów zasilanych ogniwami, a także pracy w trybie elektrolizy. Jednym z nich jest modułowe laboratorium, które może być szybko dostarczone do dowolnej lokalizacji w zależności od potrzeb HydrogenTech lub naszych klientów.

Zespół HydrogenTech dysponuje doświadczeniem umożliwiającym realizowanie prac w zakresie:

  • technologii produkcji oraz budowy ogniw paliwowych SOFC (ang. Solid Oxid Fuel Cell)
  • rozwiązywania problemów badawczych dotyczących technologii SOFC
  • rozwiązywania zagadnień technicznych związanych z zastosowaniem ogniw paliwowych do przemyśle, transporcie i energetyce
  • opracowania studium układów hybrydowych opartych o ogniwa paliwowe zintegrowanych z bateriami i elektronicznym systemem zarządzania energią
  • bilansowania zapotrzebowania na paliwo w ogniwie wraz z analizą pojemności magazynów wodoru
  • projektowania systemów napełniania zbiorników poprzez dobór dostępnych na rynku systemów sprężania i bezpiecznego tankowania
  • optymalizacji rozwiązań projektowych pod kątem technicznym i ekonomicznym
  • szacowania kosztów eksploatacji środków transportu wyposażonych w hybrydowe zasilanie (koszty eksploatacji w cyklu życia ogniwa paliwowego, serwisy, zużycie i dostarczenie paliwa)

Nasz zespół

dr inż. Tomasz Siwek

dr inż. Tomasz Siwek

Prezes Zarządu

Doktor inżynier nauk technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z wieloletnim doświadczeniem w obszarze technologii energetycznych, w tym ogniw paliwowych i wodoru. Kierował projektami i pracami badawczo-rozwojowymi realizowanymi na AGH i w przedsiębiorstwach prywatnych. Autor i współautor ponad 60 publikacji naukowych z dziedziny energetyki i pokrewnych. Od 2018 roku związany zawodowo z HydrogenTech, gdzie pełnił funkcję Kierownika Badań i Rozwoju, następnie od 2023 objął funkcję Prezesa Zarządu.
dr inż. Bartłomiej Lis

dr inż. Bartłomiej Lis

Dyrektor ds. technicznych

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna związany od 10 lat z technologią wodorową i ogniwami paliwowymi. Do HydrogenTech dołączył w 2022 roku jako Starszy Specjalista ds. Rozwoju Materiałów Ogniw Paliwowych, obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. technicznych. Uczestnik projektów naukowo badawczych związanych z systemami zasilania ogniwami paliwowymi PEM, HT-PEM, DC-SOFC. Współautor 20 publikacji naukowych, 2 wzorów użytkowych i patentu.
Łukasz Bereś

Łukasz Bereś

Lider obszaru mechaniki

W HydrogenTech odpowiada za rozwój technologii SOFC DFC od strony inżynierii mechanicznej. Odpowiedzialny za prace nad rozwojem stosów ogniw paliwowych, obudów termicznych, układów testowych i produkcyjnych oraz integracją systemów cieplno-przepływowych. Swoje doświadczenie w obszarze technologii wodorowych zdobył w projekcie bolidu zasilanego wodorem HYDRIVE oraz usług konsultingowych w zakresie napędów bazujących na ogniwach PEM. Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z tytułem magistra inżyniera mechanika.
PhD Daniel Chade

PhD Daniel Chade

Starszy Specjalista ds. Testów oraz Badań i Rozwoju

Inżynier, naukowiec z ponad 14-sto letnim doświadczeniem w obszarze ogniw paliwowych i wodoru, specjalizujący się w ogniwach SOFC oraz elektrolizerach alkalicznych. Koordynuje aktywności testowe, zajmuje się rozwojem i utrzymaniem infrastruktury testowej oraz pracami rozwojowymi. Zajmował się projektami wodorowymi w PGE oraz w fińskim startupie Elcogen Oy, gdzie brał udział w rozwoju stosów ogniw SOFC od prototypów do rynkowego produktu. Posiada doktorat z inżynierii elektrycznej University of Strathclyde w Glasow i magistra inżynierii elektrycznej Politechniki Warszawskiej. Współautor publikacji naukowych w obszarze wodoru i ogniw paliwowych.
Jacek Wesół

Jacek Wesół

Lider obszaru automatyki

Odpowiedzialny za automatykę i sterowanie układów testowych oraz prowadzenie prac związanych z kondycjonowaniem energii elektrycznej. Posiada doświadczenie w projektach badawczych i wdrożeniowych w obszarach takich jak sterowniki przemysłowe, układy sterujące pracą ogniwa paliwowego, smart nanotechnologies. Ukończył studia z tytułem magistra inżyniera w dziedzinie inżynierii biomedycznej.
Anna Zięba

Anna Zięba

Inżynier produktu

Inżynier energetyki ze specjalizacją w obszarze układów chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych. Jej rolą jest rozwój procesów produkcyjnych oraz wsparcie w pracach badawczo-rozwojowych ogniw paliwowych i stosów ogniw SOFC DFC. Odpowiedzialna za analizy cieplno-przepływowe w systemach projektowanych w HydrogenTech.
Marcin Włodarczyk

Marcin Włodarczyk

Inżynier procesu produkcji

Magister inżynier w dziedzinie energetyki odnawialnej i zarządzania energią. Zajmuje się planowaniem, koordynacją i realizacją procesu produkcji ogniw paliwowych SOFC DFC. Swoje doświadczenie na stanowiskach technicznych wykorzystuje optymalizując i rozwijając procesy produkcyjne w HydrogenTech.
Kamil Tylka

Kamil Tylka

Inżynier wsparcia technicznego

Magister inżynier w dziedzinie energetyki odnawialnej i zarządzania energią, z doświadczeniem w projektowaniu i koordynowaniu produkcji wyposażenia przestrzeni komercyjnych. W HydrogenTech zajmuje się wsparciem technicznym w obszarze prac B+R oraz produkcji ogniw.
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska