HydrogenTech to młody startup zajmujący się m.in. prowadzeniem badań nad ogniwami paliwowymi. Naszym głównym potencjałem wyróżniającym spośród konkurencji są posiadane, nagradzane wieloma wyróżnieniami, międzynarodowe patenty na wysokotemperaturowe ogniwo paliwowe typu SOFC. Wynalazek został nagrodzony: złotymi medalami na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine 2015 w Paryżu oraz INTARG 2015 w Krakowie, Honorowym Medalem Jury Targów Wynalazczości w Taipei 2014.

Obecnie kluczowym kierunkiem rozwoju stało tlenkowych ogniw paliwowych jest obniżenie temperatury pracy. Prezentowane na świecie rozwiązania budowy SOFC opierają się na zastosowaniu metalicznej konstrukcji elementów nośnych dla ogniwa, głównie złożonych stopów wysokochromowych. Niższa temperatura pozwoliłaby na zastosowanie stalowej konstrukcji, umożliwiając poprawę szczelności i osiągnięcia hermetyczności stosu. Jednak nie eliminuje to problemu całkowicie, nadal różnica rozszerzalności termicznej zastosowanych materiałów metalicznych i ceramicznych oraz wysoka temperatura wywołuje duże naprężenia mechaniczne i nieustanne problemy z uszczelnieniem. W posiadanych przez firmę HydrogenTech opatentowanych rozwiązaniach problem ten nie występuje. Został rozwiązany poprzez wyeliminowanie materiałów metalicznych i zastosowanie ceramicznej konstrukcji nośnej. Dodatkowo warstwę anodową umieszczono po obydwu stronach płytki zwiększając tym samy pole zachodzącej reakcji chemicznej i w ten sposób znacząco zmniejszono gabaryty. Zaproponowana w niniejszym patencie nowa konstrukcja baterii ogniw umożliwia również znaczne skrócenie procesu uruchamiania, dzięki czemu staje się przydatna zwłaszcza dla zastosowań, w których niezbędna jest szybka reakcja na niedobór energii elektrycznej

Przedmiot patentu może być wykorzystany jako autonomiczny generator prądu elektrycznego lub stanowić uzupełnienie systemu zasilania dla indywidualnego gospodarstwa domowego.

Spółka przygotowuje się do uruchomienia projektu stworzenia małej jednostki kogeneracyjnej opartej o ogniwo paliwowe możliwej do zastosowania w budownictwie jedno/wielorodzinnym i obiektach użyteczności publicznej.

W chwili obecnej firma rozwija technologię produkcji ogniw paliwowych SOFC w oparciu o spiekanie i laminowanie folii ceramicznych.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska